gps routes van TTL

De landkaart op deze pagina is niet zo maar een landkaart, maar een uitsnede uit het fietsgebied van TTL. Dat loopt globaal gezien van Nijmegen tot Enkhuizen; van Bodegraven tot Zutphen en van Leerdam tot Zwolle.
In de loop der jaren hebben de leden van TTL in dit gebied een groot aantal routes verzameld. Deze variëren van 40 km. (een rondje in de directe omgeving voor de korte avonden) tot 300 km. (rond de Afsluitdijk).
Deze routes zijn per windstreek in verschillende categorieën vastgelegd in gpx formaat.
Om de keuze gemakkelijker te maken is van iedere route een afbeelding gemaakt. Door erop te klikken kun je in Komoot zien hoe de route loopt, maar ook over welke ondergrond (verhard, onverhard, kasseien) de route voert, alsmede het hoogteprofiel.

De routes zijn vrij door iedereen te downloaden en te gebruiken. TTL legt geen gegevens vast van gebruikers.
Hoewel de routes zorgvuldig zijn samengesteld kunnen er nog altijd foutjes in zitten. Dat kan, omdat het wegennet continu aan verandering onderhevig is. Het kan gebeuren, dat een weg is afgesloten en dat nog niet in de routes verwerkt is. Daarom vragen wij je, als je dit soort dingen tegenkomt, ze te melden. Dit kan op het mailadres: routes@toerfietsleusden.nl

TTL wenst iedereen veel fietsplezier.